Regulamin cyklu zawodów triathlonowch EASTri 2016

1. Cykl zawodów EASTri składa się z 3 imprez triathlonowych:


4 czerwca 2016 – Żelazny Triathlon SPRINT Okuninka

2 lipca 2016 – Triathlon SPRINT Garwolin

21 sierpnia 2016 – Triathlon Siedlce

2. Prawo udziału we współzawodnictwie pucharowym mają wszyscy zawodnicy którzy ukończyli 18 lat i wezmą udział w przynajmniej 2 z 3 triathlonów wchodzących w skład zawodów  EASTri  

3. Współzawodnictwo prowadzone jest w kategoriach:
Open Kobiet
Open Mężczyzn

Rywalizacja ma miejsce na najdłuższym rozgrywanym dystansie w danej imprezie.

4. Poszczególne edycje Pucharu rozgrywane są zgodnie z regulaminami tych
zawodów.

5. Do klasyfikacji Pucharu  zalicza się każdemu zawodnikowi 2 z 3 najlepszych
rezultatów (najlepsze 2 punktacje zawodnika z 3 startów)

6. Zwycięzcą Pucharu zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów.

7. Schemat naliczania punktów za edycję: punkty będą rozdzielane według poniższego
schematu: ( czas zwycięzcy -sekundy / czas punktującego zawodnika -sekundy) x 400 pkt

Przykład:  Dystans sprint, czas zwycięzcy 01:04:55, czas punktującego zawodnika 01:09:04, sklasyfikowanych 123 osoby (bez DNF)

Punty wygrywającego:

czas w sekundach 3895/3895  = 1 x 400 = 400 punktów

Punkty punktującego zawodnika:

3895/4144  = 0,9399 x 400 = 375,96 punktów

8. Zwycięzcy Pucharu zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami za klasyfikację końcową na ostatniej imprezie cyklu. Nagrody zostaną wręczone 3 pierwszym zawodnikom i zawodniczkom cyklu EastTri.  Zawodnik i zawodniczka niemogący stawić się na zakończenie cyklu mają 7 dni na skontaktowanie się z organizatorem celem odebrania nagród. W przypadku braku kontaktu nagrody przechodzą na poczet kolejnego cyklu.

mail : miroslaw.krasuski@gmail.com

Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy znajduje się w komunikacie końcowym każdej edycji Pucharu  i na bieżąco reagować w przypadku jakiś nieprawidłowości czy błędów. Wszelkie niejasności muszą być wyjaśnione przed kolejną edycją Pucharu lub najpóźniej na na 30  min przed dekoracją  imprezy finałowej. Dekoracja końcowa Pucharu odbędzie się 60 minut po publikacji wyników finału w centrum zawodów.
Po tym terminie żadne protesty nie będą uwzględniane.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji sędziowskiej w skład której wejdą sędziowie główni z poszczególnych imprez cyklu.